คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน – ไทย – อังกฤษ)(DICTIONARY)

ชื่อจีน
ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน 12 Record
ลำดับชื่อจีนชื่อไทยชื่ออังกฤษดูรายละเอียด
1阿是穴อาซื่อเซฺวี่ยouch point ดูรายละเอียด
2嗳气เสียงเรอbelching ดูรายละเอียด
3艾条โกฐรูปแท่งmoxa stick ดูรายละเอียด
4艾炷โกฐรูปกรวยmoxa cone ดูรายละเอียด
5艾炷灸การรมยาด้วยโกฐmoxa cone moxibustion ดูรายละเอียด
6安神剂ตำรับยาสงบจิตใจtranquillizing formula ดูรายละเอียด
7安神药ยาสงบจิตประสาทtranquillizing medicinal ดูรายละเอียด
8按法การกด pressing manipulation ดูรายละเอียด
9按摩การนวดmassage ดูรายละเอียด
10按手足การคลำมือและเท้าextremity palpation ดูรายละเอียด
11按腧穴การคลำจุดฝังเข็มacupuncture point palpation ดูรายละเอียด
12按诊การตรวจคลำร่างกายbody palpation ดูรายละเอียด

จำนวนการเข้าใช้งาน ครั้ง