คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน – ไทย – อังกฤษ)(DICTIONARY)

ชื่อจีน
ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน 38 Record
ลำดับชื่อจีนชื่อไทยชื่ออังกฤษดูรายละเอียด
1藏而不泻อวัยวะจั้งมีหน้าที่เก็บกักโดยไม่ระบายออกstoring without discharging ดูรายละเอียด
2藏象อาการที่แสดงออกทางสรีวิทยาหรือพยาธิวิทยาของอวัยวะภายในvisceral manifestation ดูรายละเอียด
3草药ยาพื้นวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาจีนherbs ดูรายละเอียด
4刺激强度ความแรงของการกระตุ้นเข็มstimulus intensity ดูรายละเอียด
5茶剂ชาชงสมุนไพรmedicated tea ดูรายละเอียด
6搽剂ยาทาถูนวดliniment ดูรายละเอียด
7燀法การลวกด้วยน้ำเดือดscalding method ดูรายละเอียด
8颤动舌ลิ้นสั่น trembling tongue ดูรายละเอียด
9肠热腑实证กลุ่มอาการลำไส้ร้อนแกร่งintestinal heat and bowel excess syndrome/pattern ดูรายละเอียด
10常色สีหน้าปกติgoverning complexion ดูรายละเอียด
11炒法การผัด, การคั่วstir-baking method ดูรายละเอียด
12沉脉 ชีพจรจม sunken pulse ดูรายละเอียด
13臣药ตัวยาเสริมminister medicinal ดูรายละเอียด
14迟脉ชีพจรเต้นช้าslow pulse ดูรายละเอียด
15齿痕舌ขอบลิ้นมีรอยฟันteeth-marked tongue ดูรายละเอียด
16齿衄เลือดออกตามไรฟันgingival hemorrhage ดูรายละเอียด
17冲服ยาชงดื่มtake drenched ดูรายละเอียด
18冲脉ยาชงดื่มtake drenched ดูรายละเอียด
19冲脉ยาชงดื่มtake drenched ดูรายละเอียด
20冲脉เส้นลมปราณชง thoroughfare vessel ดูรายละเอียด
21重阳必阴หยางมากถึงขีดสุดแปรสภาพเป็นอิน accumulated yang transforming into yin ดูรายละเอียด
22重阴必阳อินมากถึงขีดสุดแปรสภาพเป็นหยางaccumulated yin transforming into yang ดูรายละเอียด
23抽气拔罐法วิธีครอบกระปุกแบบดูดอากาศออกvacuuming cupping method ดูรายละเอียด
24出针การถอนเข็มneedle withdrawal ดูรายละเอียด
25戳法การกดกระแทกstamping manipulation ดูรายละเอียด
12

จำนวนการเข้าใช้งาน ครั้ง