คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน – ไทย – อังกฤษ)(DICTIONARY)

ชื่อจีน
ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน 48 Record
ลำดับชื่อจีนชื่อไทยชื่ออังกฤษดูรายละเอียด
1大补大泻การกระตุ้นเข็มแบบบำรุงและระบายอย่างแรงgreat supplementation and drainage ดูรายละเอียด
2大肠传化糟粕การลำเลียงกากอาหารของลำไส้ใหญ่dregs formation and transportation of large intestine ดูรายละเอียด
3大肠湿热证กลุ่มอาการลำไส้ใหญ่ร้อนชื้นlarge intestinal dampness-heat syndrome/pattern ดูรายละเอียด
4大肠液亏证กลุ่มอาการลำไส้ใหญ่ขาดสารน้ำlarge intestinal fluid deficiency syndrome/pattern ดูรายละเอียด
5大肠主津ลำไส้ใหญ่กำกับการสร้างจินlarge intestine governing fluid ดูรายละเอียด
6代脉ชีพจรเต้นช้า มีจังหวะหยุดแน่นอน intermittent pulse ดูรายละเอียด
7带脉เส้นลมปราณไต้belt vessel ดูรายละเอียด
8丹毒โรคไฟลามทุ่งerysipelas ดูรายละเอียด
9单方ตำรับยาเดี่ยว simple formula ดูรายละเอียด
10单手进针法วิธีแทงเข็มด้วยมือเดียวsingle-handed needle insertion ดูรายละเอียด
11丹田ตำแหน่งตันเถียนcinnabar field ดูรายละเอียด
12单行ตัวยาเดี่ยวsingle application ดูรายละเอียด
13丹药ยาเม็ดเล็ก, เพลเลตpellet ดูรายละเอียด
14胆为中清之腑ถุงน้ำดีเป็นอวัยวะฝู่ที่ใสสะอาดบริสุทธิ์gallbladder as fu-viscera with clear juice ดูรายละเอียด
15胆为中正之官ถุงน้ำดีดุจข้าราชการที่เที่ยงตรงgallbladder as fu-viscera with decisive character ดูรายละเอียด
16胆郁痰扰证กลุ่มอาการชี่ของถุงน้ำดีติดขัดจากเสมหะรบกวนdepressed gallbladder with harassing phlegm syndrome/pattern ดูรายละเอียด
17胆主决断ถุงน้ำดีกำกับการตัดสินใจgallbladder governing decision-making ดูรายละเอียด
18淡白舌ลิ้นขาวซีด pale tongue ดูรายละเอียด
19但寒不热รู้สึกหนาวแต่ไม่มีไข้chills without fever ดูรายละเอียด
20淡红舌ลิ้นสีแดงอ่อนpale red tongue ดูรายละเอียด
21但热不寒รู้สึกมีไข้แต่ไม่หนาวfever without chills ดูรายละเอียด
22导引การออกกำลังกายแบบเต๋าconduction exercise ดูรายละเอียด
23道地药材สมุนไพรเฉพาะพันธุ์ที่ปลูกได้เฉพาะถิ่นauthentic medicinal ดูรายละเอียด
24盗汗เหงื่อลักออกnight sweating ดูรายละเอียด
25得气การได้ชี่obtaining qi ดูรายละเอียด
12

จำนวนการเข้าใช้งาน ครั้ง