คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน – ไทย – อังกฤษ)(DICTIONARY)

ชื่อจีน
ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน 7 Record
ลำดับชื่อจีนชื่อไทยชื่ออังกฤษดูรายละเอียด
1呃逆สะอึกhiccup ดูรายละเอียด
2恶色สีหน้าที่บ่งบอกอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงmalign complexion ดูรายละเอียด
3耳聋หูหนวกdeafness ดูรายละเอียด
4耳轮枯槁ขอบหูเหี่ยวแห้งwithered helix ดูรายละเอียด
5耳鸣มีเสียงดังในหูtinnitus ดูรายละเอียด
6耳压疗法วิธีการรักษาโดยการกดจุดที่ใบหูauricular pressing therapy ดูรายละเอียด
7耳针疗法การฝังเข็มที่ใบหู ear acupuncture therapy ดูรายละเอียด

จำนวนการเข้าใช้งาน ครั้ง