คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน – ไทย – อังกฤษ)(DICTIONARY)

ชื่อจีน
ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน 50 Record
ลำดับชื่อจีนชื่อไทยชื่ออังกฤษดูรายละเอียด
1发酵法การหมักเพื่อให้เกิดฟองฟูfermenting method ดูรายละเอียด
2发热รู้สึกร้อน หรือมีไข้fever ดูรายละเอียด
3发芽法การกระตุ้นให้ผลแก่หรือเมล็ดเกิดการแตกหน่ออ่อนsprouting method ดูรายละเอียด
4反关脉ชีพจรไม่อยู่ที่ตำแหน่ง กลับไปอยู่ที่หลังมือpulse on the back of the wrist ดูรายละเอียด
5反治การรักษาด้วยวิธีตรงกันข้ามparadoxical treatment ดูรายละเอียด
6方剂ตำรับยาformula ดูรายละเอียด
7方论การอธิบายตำรับยา elaboration of formula ดูรายละเอียด
8飞法การกระตุ้นเข็มแบวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลากบินwing-spreading method ดูรายละเอียด
10肥胖รูปร่างอ้วนoverweight ดูรายละเอียด
11肺朝百脉หลอดเลือดทั้งหลายมีเส้นทางเข้าสู่ปอดlung connecting all vessels ดูรายละเอียด
12肺开窍于鼻ปอดเปิดทวารที่จมูกlung opening at nose ดูรายละเอียด
13肺脾气虚证กลุ่มอาการชี่ของปอดและม้ามพร่องspleen-lung qi deficiency syndrome/pattern ดูรายละเอียด
14肺气虚证กลุ่มอาการชี่ของปอดพร่องlung qi deficiency syndrome/pattern ดูรายละเอียด
15肺肾气虚证กลุ่มอาการชี่ของปอดและไตพร่อง lung-kidney qi deficiency syndrome/pattern ดูรายละเอียด
16肺肾阴虚证กลุ่มอาการอินของปอดและไตพร่องlung-kidney yin deficiency syndrome/pattern ดูรายละเอียด
17肺司呼吸ปอดกำกับการหายใจlung governing respiration ดูรายละเอียด
18肺通调水道ปอดกำกับการไหลเวียนของน้ำ lung regulating water-ways ดูรายละเอียด
19肺为华盖ปอดเหมือนหลังคาคลุมอวัยวะจั้งอื่น ๆ lung as canopy ดูรายละเอียด
20肺为娇脏ปอดเป็นอวัยวะที่บอบบางlung as a delicate viscus ดูรายละเอียด
21肺为贮痰之器ปอดเป็นอวัยวะที่เก็บเสมหะ lung as receptacle of phlegm ดูรายละเอียด
22肺阴虚证กลุ่มอาการอินของปอดพร่อง lung yin deficiency syndrome/pattern ดูรายละเอียด
23肺与大肠相表里ปอดและลำไส้ใหญ่มีความสัมพันธ์แบบเปี๋ยวหลี่กัน lung and large intestine standing an exterior-interior relationship ดูรายละเอียด
24肺志为忧อารมณ์เศร้าเกี่ยวข้องกับปอด lung minds sorrow ดูรายละเอียด
25肺主皮毛ปอดกำกับผิวหนังและเส้นขนlung governing skin and (body) hair ดูรายละเอียด
26肺主气 ปอดกำกับชี่ lung governing qi ดูรายละเอียด
12

จำนวนการเข้าใช้งาน ครั้ง