คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน – ไทย – อังกฤษ)(DICTIONARY)

ชื่อจีน
ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน 43 Record
ลำดับชื่อจีนชื่อไทยชื่ออังกฤษดูรายละเอียด
1肝藏血ตับกักเก็บเลือด liver storing blood ดูรายละเอียด
2肝胆湿热证กลุ่มอาการร้อนชื้นของตับและถุงน้ำดี liver-gallbladder dampness heat syndrome/pattern ดูรายละเอียด
3肝风内动证กลุ่มอาการลมตับภายในกำเริบinternal stirring of liver wind syndrome/pattern ดูรายละเอียด
4肝火犯肺证กลุ่มอาการไฟตับคุกคามปอด liver fire invading the lung syndrome/pattern ดูรายละเอียด
5肝火上炎证 กลุ่มอาการไฟตับลุกโชนวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาส่วนวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลา liver fire flaming upward syndrome/pattern ดูรายละเอียด
6肝开窍于目ตับเปิดทวารที่ตา liver opening at eye ดูรายละเอียด
7干咳ไอแห้งdry cough ดูรายละเอียด
8肝肾同源ตับและไตมีแหล่งกำเนิดเดียวกันhomogeny of liver and kidney ดูรายละเอียด
9肝肾阴虚证กลุ่มอาการอินของตับและไตพร่อง liver-kidney yin deficiency syndrome/pattern ดูรายละเอียด
10肝体阴用阳ตับเป็นอินแต่หน้าที่เป็นหยาง liver being yin in substance and yang in function ดูรายละเอียด
11肝胃不和证กลุ่มอาการตับและกระเพาะอาหารทำงานไม่สอดคล้องกัน liver-stomach disharmony syndrome/pattern ดูรายละเอียด
12肝为刚脏ตับเป็นอวัยวะที่เกิดภาวะแกร่งได้ง่ายliver as unyielding viscus ดูรายละเอียด
13肝为罢极之本ตับควบคุมเอ็นในการเคลื่อนไหวliver as root of recovery ดูรายละเอียด
14肝血虚证กลุ่มอาการเลือดของตับพร่อง liver blood deficiency syndrome/pattern ดูรายละเอียด
15肝阳化风หยางของตับแปรสภาพเป็นลม liver yang transforming into wind ดูรายละเอียด
16肝阳上亢证กลุ่มอาการหยางของตับแกร่งวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาสู่ส่วนวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาascendant hyperactivity of liver yang syndrome/pattern ดูรายละเอียด
17肝阴虚证กลุ่มอาการอินของตับพร่อง liver yin deficiency syndrome/pattern ดูรายละเอียด
18肝与胆相表里ตับและถุงน้ำดีมีความสัมพันธ์แบบเปี๋ยวหลี่ liver and gallbladder standing an exterior-interior relationship ดูรายละเอียด
19肝郁脾虚证กานยฺวี่ผีซฺวีเจิ้ง liver depression and spleen deficiency syndrome/pattern ดูรายละเอียด
20肝郁气滞证กลุ่มอาการชี่ของตับติดขัดliver depression and qi stagnation syndrome/pattern ดูรายละเอียด
21肝志为怒อารมณ์โกรธเกี่ยวข้องกับตับliver associating with anger ดูรายละเอียด
22肝主筋ตับกำกับเอ็น liver governing tendons ดูรายละเอียด
23肝主升发ตับกำกับการลอยวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาและการกระจาย liver governing ascending and dredging ดูรายละเอียด
24肝主疏泄ตับควบคุมการกระจายและระบายของชี่liver governing free coursing ดูรายละเอียด
26膏摩การนวดด้วยน้ำมันrubbing with ointment ดูรายละเอียด
12

จำนวนการเข้าใช้งาน ครั้ง