คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน – ไทย – อังกฤษ)(DICTIONARY)

ชื่อจีน
ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน 44 Record
ลำดับชื่อจีนชื่อไทยชื่ออังกฤษดูรายละเอียด
1寒从中生หานฉงจงเซิง endogenous cold formation ดูรายละเอียด
2寒热往来สะบัดร้อนสะบัดหนาว alternating chills and fever ดูรายละเอียด
3寒湿困脾证กลุ่มอาการเย็นชื้นคุกคามม้ามcold-dampness encumbering the spleen syndrome/pattern ดูรายละเอียด
4寒痰เสมหะเย็นcold phlegm ดูรายละเอียด
5寒下剂ตำรับยาเย็นระบายท้องcold purgative formula ดูรายละเอียด
6寒邪ปัจจัยก่อโรคที่เกิดจากความเย็นcold pathogen ดูรายละเอียด
7寒性凝滞ความเย็นมีคุณสมบัติทำให้เกาะตัวและติดขัดcold having property of coagulation and stagnation ดูรายละเอียด
8寒性收引ความเย็นมีคุณสมบัติทำให้หดตัวดึงรั้งcold having property of contraction ดูรายละเอียด
9寒易伤阳 ความเย็นมักจะทำลายหยางชี่ได้ง่ายcold easily damaging yang-qi ดูรายละเอียด
10寒淫证 กลุ่มอาการที่มีสาเหตุจากความเย็นภายนอก external cold syndrome/pattern ดูรายละเอียด
11寒者热之โรคเย็นใช้ยาร้อนheat ดูรายละเอียด
12寒证กลุ่มอาการเย็นcold syndrome/pattern ดูรายละเอียด
13寒滞肝脉证กลุ่มอาการเส้นลมปราณตับติดขัดจากความเย็นcold stagnation in liver meridian syndrome/pattern ดูรายละเอียด
14合剂ตำรับยาน้ำผสมmixture ดูรายละเอียด
15合穴จุดเหอsea point ดูรายละเอียด
16和解剂ตำรับยาปรับสมดุล harmonizing and releasing formula ดูรายละเอียด
17和解少阳剂ตำรับยาปรับสมดุลในเส้นลมปราณเส้าหยางlesser yang harmonizing and releasing formula ดูรายละเอียด
18和胃燥湿剂ตำรับยาปรับสมดุลและขจัดความชื้นในกระเพาะอาหารstomach-harmonizing and dampness-drying formula ดูรายละเอียด
20烘焙法การอบตัวยาให้แห้ง baking method ดูรายละเอียด
21洪脉ชีพจรใหญ่และมีพลัง surging pulse ดูรายละเอียด
22红舌ลิ้นแดง red tongue ดูรายละเอียด
23候气การคาเข็มหรือกระตุ้นเข็มเป็นระยะ เพื่อเกิดความรู้สึกเต๋อชี่awaiting qi ดูรายละเอียด
24厚苔ลิ้นมีฝ้าหนา thick fur ดูรายละเอียด
25后天之精สารจำเป็น (จิง) ซึ่งได้รับหลังคลอดacquired essence ดูรายละเอียด
26后下ใส่ต้มทีหลัง decoct later ดูรายละเอียด
12

จำนวนการเข้าใช้งาน ครั้ง