คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน – ไทย – อังกฤษ)(DICTIONARY)

ชื่อจีน
ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน 65 Record
ลำดับชื่อจีนชื่อไทยชื่ออังกฤษดูรายละเอียด
1饥不欲食หิวแต่ไม่อยากรับประทานอาหารhunger without desire for food ดูรายละเอียด
2击打法การตีstriking manipulation ดูรายละเอียด
3肌肤甲错ผิวหนังแห้งแตกเป็นเกล็ดencrusted skin ดูรายละเอียด
4疾病 โรคdisease ดูรายละเอียด
5疾病传变โรคเปลี่ยนแปลงและลุกลามdisease transmission and transmutation ดูรายละเอียด
6急则治标โรคเฉียบพลันและรุนแรงให้รักษาตามอาการก่อนmanifestation treatment in acute condition ดูรายละเอียด
7继发โรคแทรกซ้อน, โรคทุติยภูมิ secondary onset ดูรายละเอียด
8剂量ขนาดยาต่อวัน dosage ดูรายละเอียด
9剂型 รูปแบบยา preparation form ดูรายละเอียด
10夹持进针法การแทงเข็มโดยการช่วยจับปลายเข็ม hand-holding needle insertion ดูรายละเอียด
11假神เสินเทียม false vitality ดูรายละเอียด
12煎膏剂ยาเพสต์ decocted paste preparation ดูรายละเอียด
13见微知著การพยากรณ์โรคทั้งหมดจากการสังเกตอาการบางส่วนpredicting the whole through observation of the parts ดูรายละเอียด
14降气剂ตำรับยาปรับชี่ให้เคลื่อนลงต่ำdesending formula ดูรายละเอียด
15绛舌 ตัวลิ้นมีสีแดงเข้มcrimson tongue ดูรายละเอียด
16交会穴จุดตัดกันของเส้นลมปราณcrossing points ดูรายละเอียด
17胶囊剂ยาแคปซูล capsule preparation ดูรายละเอียด
18ฝีมีหนอง furuncle ดูรายละเอียด
19结脉ชีพจรที่เต้นช้ามีจังหวะหยุดไม่แน่นอน bound pulse ดูรายละเอียด
20解表剂ตำรับยารักษากลุ่มอาการภายนอก exterior-releasing formula ดูรายละเอียด
21解表清里剂ตำรับยารักษากลุ่มอาการภายนอกและดับร้อนภายในexterior-releasing and interior-clearing formula ดูรายละเอียด
22解表温里剂ตำรับยารักษากลุ่มอาการภายนอกและอุ่นภายใน exterior-releasing and interior-warming formula ดูรายละเอียด
23解表通里剂ตำรับยารักษากลุ่มอาการภายนอกและทำให้ภายในโล่ง exterior-releasing and interior-unblocking formula ดูรายละเอียด
24解表药ยารักษากลุ่มอาการภายนอก exterior-releasing medicinal ดูรายละเอียด
25津枯血燥 สารน้ำแห้งทำให้เลือดข้น fluid depletion of causing blood dryness ดูรายละเอียด
123

จำนวนการเข้าใช้งาน ครั้ง