คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน – ไทย – อังกฤษ)(DICTIONARY)

ชื่อจีน
ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน 18 Record
ลำดับชื่อจีนชื่อไทยชื่ออังกฤษดูรายละเอียด
1หลอดเลือด, ชีพจร, เส้นลมปราณ vessel ดูรายละเอียด
3脉象 ลักษณะชีพจร pulse condition ดูรายละเอียด
4满而不实เต็มแต่ไม่เกิน fullness without excess ดูรายละเอียด
5芒刺舌ลิ้นมีตุ่มนูนprickly tongue ดูรายละเอียด
6芒针疗法การรักษาด้วยเข็มยาว awn needle therapy ดูรายละเอียด
7梅花针เข็มดอกเหมย plum-blossom needle ดูรายละเอียด
9面红如妆หน้าแดงเหมือนทาชาด make-up red complexion ดูรายละเอียด
10面色晄白สีหน้าขาวซีดbright pale complexion ดูรายละเอียด
11面色黄胖ใบหน้าบวมฉุเหลือง yellow and puffy complexion ดูรายละเอียด
12面色黧黑สีหน้าดำคล้ำ dark complexion ดูรายละเอียด
13面色萎黄สีหน้าซูบเหลืองsallow complexion ดูรายละเอียด
14命关ตำแหน่งข้อสุดท้ายของปลายนิ้วชี้ของเด็กlife bar ดูรายละเอียด
15摩法การลูบrubbing manipulation ดูรายละเอียด
17母病及子แม่ป่วยกระทบถึงลูก mother disease affecting child ดูรายละเอียด
18募穴จุดมู่alarm point ดูรายละเอียด

จำนวนการเข้าใช้งาน ครั้ง