คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน – ไทย – อังกฤษ)(DICTIONARY)

ชื่อจีน
ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน 1 Record
ลำดับชื่อจีนชื่อไทยชื่ออังกฤษดูรายละเอียด
1呕吐อาเจียนvomiting ดูรายละเอียด

จำนวนการเข้าใช้งาน ครั้ง