คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน – ไทย – อังกฤษ)(DICTIONARY)

ชื่อจีน
ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน 41 Record
ลำดับชื่อจีนชื่อไทยชื่ออังกฤษดูรายละเอียด
1膀胱气化กระเพาะปัสสาวะมีหน้าที่รับและขับถ่ายปัสสาวะtransformation of bladder ดูรายละเอียด
2膀胱湿热证กลุ่มอาการกระเพาะปัสสาวะร้อนชื้นbladder dampness heat syndrome/pattern ดูรายละเอียด
3炮制การเตรียมตัวยาพร้อมใช้ processing of medicinal ดูรายละเอียด
4培土生金法วิธีบำรุงดินเพื่อสร้างทอง strengthen earth to generate metal ดูรายละเอียด
5培土制水法วิธีบำรุงดินเพื่อควบคุมน้ำstrengthening earth to restrain water ดูรายละเอียด
6配伍การจับคู่ยา compatibility ดูรายละเอียด
7配伍禁忌ข้อห้ามในการจับคู่ยา contraindications of compatibility ดูรายละเอียด
8配穴法การจับคู่จุดฝังเข็ม point combination ดูรายละเอียด
9喷雾剂ยาพ่นspray preparation ดูรายละเอียด
10皮部แนวเขตผิวหนังcutaneous region ดูรายละเอียด
11脾不统血证กลุ่มอาการม้ามไม่สามารถควบคุมเลือดspleen failing to control the blood syndrome/pattern ดูรายละเอียด
12皮肤针疗法การรักษาด้วยเข็มผิวหนังdermal needle therapy ดูรายละเอียด
13脾开窍于口ม้ามเปิดทวารที่ปากspleen opening at mouth ดูรายละเอียด
14皮内针疗法การรักษาด้วยการฝังเข็มในชั้นผิวหนังintradermal needle therapy ดูรายละเอียด
15脾气虚证กลุ่มอาการชี่ของม้ามพร่องspleen qi deficiency syndrome/pattern ดูรายละเอียด
16脾肾阳虚证กลุ่มอาการหยางของม้ามและไตพร่องspleen-kidney yang deficiency syndrome/pattern ดูรายละเอียด
17脾为后天之本ม้ามเป็นทุนหลังกำเนิดspleen as postnatal foundation ดูรายละเอียด
18脾为生化之源ม้ามเป็นแหล่งสร้างและแปรสภาพspleen as the origin of engendering and transforming ดูรายละเอียด
20脾喜燥恶湿ม้ามชอบความแห้งแต่ไม่ชอบความชื้นthe spleen regulates water-fluid metabolism by transforming and transporting water-fluid ดูรายละเอียด
21脾虚气陷证กลุ่มอาการชี่จมลงล่างจากม้ามพร่องsunken spleen qi syndrome/pattern ดูรายละเอียด
22脾阳虚证กลุ่มอาการหยางของม้ามพร่องspleen yang deficiency syndrome/pattern ดูรายละเอียด
23脾与胃相表里ม้ามและกระเพาะอาหารเป็นคู่สัมพันธ์นอก-ในspleen and stomach standing an exterior-interior relationship ดูรายละเอียด
24脾在液为涎น้ำลายใสเป็นของเหลวจากม้ามspleen humoring drool ดูรายละเอียด
25脾之大络เส้นลั่วใหญ่ของม้ามgreat luo connecting channel ดูรายละเอียด
26脾志为思อารมณ์ครุ่นคิดวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาอยู่กับหน้าที่ของม้ามspleen minding thought ดูรายละเอียด
12

จำนวนการเข้าใช้งาน ครั้ง