คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน – ไทย – อังกฤษ)(DICTIONARY)

ชื่อจีน
ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน 15 Record
ลำดับชื่อจีนชื่อไทยชื่ออังกฤษดูรายละเอียด
2热极生风ร้อนถึงขีดสุดกลายเป็นลมextreme heat engendering wind ดูรายละเอียด
3热痰เสมหะร้อนheat phlegm ดูรายละเอียด
4热邪ความร้อนเป็นปัจจัยก่อโรค heat pathogen ดูรายละเอียด
5热邪耗气伤津ความร้อนทำลายชี่และสารจินheat consuming qi and injuring fluid ดูรายละเอียด
6热邪生风动血ความร้อนทำให้เกิดลมและเลือดออกheat causing convulsion and bleeding ดูรายละเอียด
7热者寒之รักษาร้อนด้วยความเย็นtreat heat with cold ดูรายละเอียด
8任脉เส้นลมปราณเริ่น conception vessel (cv) ดูรายละเอียด
10揉捻法การนวดคลึง kneading and twisting manipulation ดูรายละเอียด
11濡脉ชีพจรลอยแผ่ว soggy pulse ดูรายละเอียด
12乳蛾ต่อมทอนซิลอักเสบtonsillitis ดูรายละเอียด
13润苔ลิ้นมีฝ้าออกชื้นmoist fur ดูรายละเอียด
14润下剂ตำรับยาเพิ่มความชุ่มชื้นระบายท้องlubricant laxative formula ดูรายละเอียด
15润下药ยาเพิ่มความชุ่มชื้นเพื่อให้ระบายlaxative medicinal ดูรายละเอียด

จำนวนการเข้าใช้งาน ครั้ง