คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน – ไทย – อังกฤษ)(DICTIONARY)

ชื่อจีน
ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน 45 Record
ลำดับชื่อจีนชื่อไทยชื่ออังกฤษดูรายละเอียด
1太极拳มวยไท่จี๋ หรือมวยไท่เก๊กtai ji boxing ดูรายละเอียด
2太息ถอนหายใจsighing ดูรายละเอียด
3太乙神针การรมยาแบบไท่อี่ taiyi miraculous moxibustion ดูรายละเอียด
4弹柄法การดีดเข็มhandle-flicking method ดูรายละเอียด
5弹拨法การดีด หรือการดึงปล่อย plucking manipulation ดูรายละเอียด
6痰火扰心证กลุ่มอาการไฟเสมหะรบกวนหัวใจ phlegm-fire harassing the heart syndrome/pattern ดูรายละเอียด
7痰迷心窍证กลุ่มอาการเสมหะบดบังทวารหัวใจphlegm clouding the pericardium syndrome/pattern ดูรายละเอียด
8痰热壅肺证กลุ่มอาการเสมหะร้อนอุดกั้นปอดphlegm-heat obstructing the lung syndrome/pattern ดูรายละเอียด
9痰湿阻肺证กลุ่มอาการเสมหะชื้นอุดกั้นปอด phlegm-dampness obstructing the lung syndrome/pattern ดูรายละเอียด
10痰饮เสมหะและน้ำเสีย หรือสิ่งปฏิกูลที่เป็นของเหลวphlegm and fluid retention ดูรายละเอียด
11痰证กลุ่มอาการที่เกิดจากเสมหะphlegm syndrome/pattern ดูรายละเอียด
12汤剂ยาต้มdecoction (preparation) ดูรายละเอียด
13糖浆剂ยาน้ำเชื่อมsyrup ดูรายละเอียด
14体表解剖标志取穴法จุดพิเศษspecific point ดูรายละเอียด
16提插การซอยเข็ม lifting and thrusting method ดูรายละเอียด
17提插补泻การซอยเข็มเพื่อบำรุงและระบาย lifting-thrusting for supplementation and drainage ดูรายละเอียด
18提留针法การถอยเข็มแล้วคาไว้ lifting-retention needling ดูรายละเอียด
19提捏进针法การแทงเข็มโดยการหยิบดึงผิวหนัง pinching needle insertion ดูรายละเอียด
20体强สุขภาพแข็งแรง strong body ดูรายละเอียด
21体弱สุขภาพอ่อนแอweak body ดูรายละเอียด
22体征อาการแสดงsign ดูรายละเอียด
23体质พื้นฐานสุขภาพของร่างกาย constitution ดูรายละเอียด
24天癸สารจำเป็นในไตที่สัมพันธ์กับการเจริญพันธุ์heavenly tenth ดูรายละเอียด
25天人相应ความสอดคล้องกันของมนุษย์และธรรมชาติ correspondence between nature and human ดูรายละเอียด
26调和肠胃剂ตำรับยาปรับสมดุลกระเพาะอาหารและลำไส้intestine-stomach harmonizing and releasing formula ดูรายละเอียด
12

จำนวนการเข้าใช้งาน ครั้ง