คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน – ไทย – อังกฤษ)(DICTIONARY)

ชื่อจีน
ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน 93 Record
ลำดับชื่อจีนชื่อไทยชื่ออังกฤษดูรายละเอียด
1息风止痉药ยาสงบลมตับ และแก้ชักกระตุกwind-extinguishing and convulsion-arresting medicinal ดูรายละเอียด
2膝为筋之府หัวเข่าเป็นที่รวมของเส้นเอ็นknees as house of tendons ดูรายละเอียด
3郄穴จุดซีcleft point ดูรายละเอียด
4洗剂ยาสำหรับล้างwash preparation ดูรายละเอียด
5细脉ชีพจรเล็ก fine pulse ดูรายละเอียด
6喜伤心อารมณ์ดีใจมีผลเสียต่อหัวใจ joy impairing heart ดูรายละเอียด
7下合穴จุดเซี่ยเหอ lower sea points of the six bowels ดูรายละเอียด
8下焦如渎เซี่ยเจียวเป็นทางเดินของน้ำ lower jiao being organ of draining ดูรายละเอียด
9先煎ต้มก่อน decoct first ดูรายละเอียด
10弦脉ชีพจรตึงstring-like pulse ดูรายละเอียด
11先天之精สารจำเป็นที่มีมาแต่กำเนิดinnate essence ดูรายละเอียด
12相反ตัวยาที่มีฤทธิ์ตรงกันข้ามantagonism ดูรายละเอียด
13相杀ตัวยาลดทอนหรือกำจัดพิษ mutual suppression ดูรายละเอียด
14相使ตัวยาเสริมฤทธิ์ฝ่ายเดียว mutual assistance ดูรายละเอียด
15相畏ตัวยาข่มกัน mutual restraint ดูรายละเอียด
16相恶ตัวยาลดทอนฤทธิ์ mutual inhibition ดูรายละเอียด
17相须ตัวยาเสริมฤทธิ์กันmutual reinforcement ดูรายละเอียด
18相火ตำรับยาประเภทเสริมไฟ ministerial fire ดูรายละเอียด
19消谷善饥ยาช่วยให้ย่อยเร็วพร้อมกับหิวเร็ว swift digestion with rapid hunger ดูรายละเอียด
20消食剂 ตำรับยาช่วยย่อยอาหารdigestant formula ดูรายละเอียด
21消食药ยาช่วยย่อยอาหาร digestant medicinal ดูรายละเอียด
23小便不利ปัสสาวะขัด inhibited urination ดูรายละเอียด
25小便失禁กลั้นปัสสาวะไม่ได้ urinary incontinence ดูรายละเอียด
26小肠实热证กลุ่มอาการลำไส้เล็กเกิดความร้อนมาก small intestinal excess heat syndrome/pattern ดูรายละเอียด
27小肠主液ลำไส้เล็กกำกับการสร้างสารน้ำ small intestine governing humor ดูรายละเอียด
1234

จำนวนการเข้าใช้งาน ครั้ง