คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน – ไทย – อังกฤษ)(DICTIONARY)

ชื่อจีน
ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน 82 Record
ลำดับชื่อจีนชื่อไทยชื่ออังกฤษดูรายละเอียด
1押手มือช่วยกด pressing hand ดูรายละเอียด
2验方ตำรับยาจากประสบการณ์การใช้ experiential effective formula ดูรายละเอียด
3厌食เบื่ออาหาร anorexia ดูรายละเอียด
4阳病治阴โรคหยางรักษาอิน treat yin for yang disease ดูรายละเอียด
5烊化ยาชงละลาย melt ดูรายละเอียด
6阳气สรรพสิ่งที่เป็นหยาง yang qi ดูรายละเอียด
7阳跷脉เส้นลมปราณหยางเฉียว yang heel vessel ดูรายละเอียด
8阳胜则热 หยางมากทำให้ร้อน heat due to dominance of yang ดูรายละเอียด
9阳胜则阴病 หยางมากทำให้อินเกิดโรค yin disease due to yang dominance ดูรายละเอียด
10扬手掷足แขนขากระตุกสะบัด waving hands and flipping ดูรายละเอียด
11阳损及阴หยางอ่อนแรงมีผลถึงอิน insufficient yang affecting yin ดูรายละเอียด
12阳虚则寒หยางพร่องทำให้หนาวcoldness due to insufficient yang ดูรายละเอียด
13阳虚证กลุ่มอาการหยางพร่อง yang deficiency syndrome/pattern ดูรายละเอียด
14阳证กลุ่มอาการหยาง yang syndrome/pattern ดูรายละเอียด
15阳中求阴รักษาอินต้องให้หยางช่วย gaining yin from yang ดูรายละเอียด
16腰为肾之府เอวเป็นที่พำนักของไต waist as house of kidney ดูรายละเอียด
18药罐法 การครอบกระปุกสมุนไพร medicinal cupping ดูรายละเอียด
19药物滴酒法การครอบกระปุกด้วยแอลกอฮอล์สมุนไพร medicinal alcohol cupping method ดูรายละเอียด
20药物灸การรมยาด้วยสมุนไพรเฉพาะโรค medicinal moxibustion ดูรายละเอียด
21药物闪火法การครอบกระปุกแบบวูบวาบด้วยสมุนไพร medicinal flash-fire cupping method ดูรายละเอียด
22药物投火法การครอบกระปุกแบบโยนไฟสมุนไพร medicinal fire-insertion cupping method ดูรายละเอียด
23遗尿ปัสสาวะรดที่นอน enuresis ดูรายละเอียด
24异病同治โรคต่างกันรักษาเหมือนกัน same treatment for different diseases ดูรายละเอียด
25益火补土法การเสริมไฟเพื่อบำรุงดิน strengthen fire to replenish earth ดูรายละเอียด
26易筋经การออกกำลังกายเปลี่ยนเส้นเอ็น changing tendon exercise ดูรายละเอียด
1234

จำนวนการเข้าใช้งาน ครั้ง