คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน – ไทย – อังกฤษ)(DICTIONARY)

ชื่อจีน
ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน 96 Record
ลำดับชื่อจีนชื่อไทยชื่ออังกฤษดูรายละเอียด
1脏腑อวัยวะภายใน viscera and bowels ดูรายละเอียด
2脏腑辨证การวิเคราะห์แยกกลุ่มอาการโรคจากอวัยวะภายใน visceral syndrome differentiation/pattern identification ดูรายละเอียด
3燥苔ฝ้าลิ้นแห้ง dry fur ดูรายละเอียด
4燥痰เสมหะแห้ง dryness phlegm ดูรายละเอียด
5燥邪 ความแห้งก่อโรค dryness pathogen ดูรายละเอียด
6燥邪犯肺证กลุ่มอาการความแห้งคุกคามปอด dryness assailing the lung syndrome/pattern ดูรายละเอียด
7燥性干涩ความแห้งมีลักษณะแห้งและหดย่น characteristic of dryness being dry and pucker ดูรายละเอียด
8燥淫证กลุ่มอาการความแห้งจากภายนอก external dryness syndrome/pattern ดูรายละเอียด
9谵语เสียงเพ้อ delirious voice ดูรายละเอียด
10战汗หนาวสั่นและเหงื่อออกมาก shiver sweating ดูรายละเอียด
11爪切法 การแทงเข็มโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกด thumb pressing method ดูรายละเอียด
12折针เข็มหัก needle breakage ดูรายละเอียด
13针刺补泻 การฝังเข็มเพื่อบำรุงหรือระบาย acupuncture supplementation and drainage ดูรายละเอียด
14针刺法 การฝังเข็มรักษาโรค acupuncture therapy ดูรายละเอียด
15针刺角度 มุมของการแทงเข็ม angle of needle insertion ดูรายละเอียด
16针刺麻醉การฝังเข็มเชิงวิสัญญี acupuncture anaesthesia ดูรายละเอียด
17针刺镇痛การฝังเข็มบำบัดความปวด acupuncture analgesia ดูรายละเอียด
18针罐法การฝังเข็มร่วมกับครอบกระปุก needling-cupping method ดูรายละเอียด
19真寒假热 เย็นจริงร้อนลวง (โรคเย็นแสดงอาการร้อนเทียม) true cold with false heat manifestation ดูรายละเอียด
20针灸处方ใบกำกับการฝังเข็มและรมยา acumoxibustion prescription ดูรายละเอียด
21针灸治疗学ศาสตร์เกี่ยวกับการรักษาด้วยการฝังเข็มและรมยา science of acupuncture and moxibustion therapy ดูรายละเอียด
22真热假寒ร้อนจริงเย็นลวง (โรคร้อนแสดงอาการเย็นเทียม) true heat with false cold manifestation ดูรายละเอียด
23真实假虚แกร่งจริงพร่องลวง (โรคแกร่งแสดงอาการพร่องเทียม) true excess with false deficiency ดูรายละเอียด
24真虚假实 พร่องจริงแกร่งลวง (โรคพร่องแสดงอาการแกร่งเทียม) true deficiency with false excess ดูรายละเอียด
25ผื่นeruption ดูรายละเอียด
1234

จำนวนการเข้าใช้งาน ครั้ง