คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1ชง ก.  ดูรายละเอียด
2ชลาพุช,ชลาพุชะ น.[ชะลาพุชะ] ดูรายละเอียด
3ชลามพุช,ชลามพุชะ [ชะลามพุชะ] ดูรายละเอียด
4ชโลม,ชะโลมก.  ดูรายละเอียด
5ชะดามังสี   ดูรายละเอียด
6ชะลุกะ,ชัลลุกะ,ชัลลุกาน.  ดูรายละเอียด
7ชะเอมน.  ดูรายละเอียด
8ชะเอมขาไก่   ดูรายละเอียด
9ชะเอมจีนน.  ดูรายละเอียด
10ชะเอมเทศน.  ดูรายละเอียด
11ชะเอมไทย    ดูรายละเอียด
12ชะเอมป่า    ดูรายละเอียด
13ชันน.  ดูรายละเอียด
14ชันน้ำมัน น.  ดูรายละเอียด
15ชายชู้   ดูรายละเอียด
16ช้ำว.  ดูรายละเอียด
17ช้ำใน น.  ดูรายละเอียด
18ชำระก.  ดูรายละเอียด
19ช้ำรั่วน.  ดูรายละเอียด
20ชิงช้าชาลีน.  ดูรายละเอียด
21ชิงชี่ น.  ดูรายละเอียด
22ชินสี    ดูรายละเอียด
23ชิรณัคคีน.[ชิระนักคี] ดูรายละเอียด
24ชิวหาโรโคน.[ชิวหาโรโค] ดูรายละเอียด
25ชุมเห็ดเทศน.  ดูรายละเอียด
12

จำนวนการเข้าใช้งาน ครั้ง