คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1ตกฟาก ก.  ดูรายละเอียด
2ตกมูกตกเลือด    ดูรายละเอียด
3ตกมูกเลือด ก.  ดูรายละเอียด
4ตกเลือด ก.  ดูรายละเอียด
5ตโจ น.  ดูรายละเอียด
6ต้นน.  ดูรายละเอียด
7ต้นกรามน.  ดูรายละเอียด
8ต้ม๓เอา๑   ดูรายละเอียด
9ต้มก.  ดูรายละเอียด
10ตริตบาทวาโยน.[ตะริตะบาทะ-] ดูรายละเอียด
11ตรีกฏุก,ตรีกะฏุก,ตรีกระฏุกน.  ดูรายละเอียด
12ตรีกาลพิศม์ น.[-กาละพิด, -กานละพิด] ดูรายละเอียด
13ตรีกาลพิษ   ดูรายละเอียด
14ตรีเกษรมาศ   ดูรายละเอียด
15ตรีเกษรามาศ,ตรีเกสรามาศ น.  ดูรายละเอียด
16ตรีเกสรมาศ    ดูรายละเอียด
17ตรีคันทวาต,ตรีคันธวาตน.[-คันทะวาด] ดูรายละเอียด
18ตรีฉินทลามกา,ตรีฉินทลามะกา น.[-ฉินทะลามะกา] ดูรายละเอียด
19ตรีชะวาสังข์น.  ดูรายละเอียด
20ตรีชาติ   ดูรายละเอียด
21ตรีญาณรศ,ตรีญาณรสน.[-ยานนะรด] ดูรายละเอียด
22ตรีทะเวติคันธา น.  ดูรายละเอียด
23ตรีทิพรศ,ตรีทิพรส น.[-ทิบพะรด] ดูรายละเอียด
24ตรีทุรวสา,ตรีทุระวะสะ น.  ดูรายละเอียด
25ตรีเทวตรีคันธา [-ทะเว-] ดูรายละเอียด
123456

จำนวนการเข้าใช้งาน ครั้ง