คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1ทร่วง   ดูรายละเอียด
2ทรสูตรน.  ดูรายละเอียด
3ทราง   ดูรายละเอียด
4ทวดึงษาการ,ทวดึงสาการ,ทวัตดึงสาการ,ทวัตติงสาการ    ดูรายละเอียด
5ทวาทศอาโป น.  ดูรายละเอียด
6ทศเบญจกูล น.  ดูรายละเอียด
7ท้องมาน,ท้องมาร น.  ดูรายละเอียด
8ท้องลุ้งพุงมานน.  ดูรายละเอียด
9ท้องลุ้งพุงโร    ดูรายละเอียด
10ทะนานน.  ดูรายละเอียด
11ทะนานหลวง น.  ดูรายละเอียด
12ทักษิณะคุละมะ น.  ดูรายละเอียด
13ทั้ง๕,ทั้งห้า ว.  ดูรายละเอียด
14ทั้งต้น๑.ว.,๒.น.  ดูรายละเอียด
15ทั้งต้นทั้งราก    ดูรายละเอียด
16ทัดดอกไม้ น.  ดูรายละเอียด
17ทันตกุถัง   ดูรายละเอียด
18ทันตะกุฏฐัง    ดูรายละเอียด
19ทันตะมุนลัง    ดูรายละเอียด
20ทันตะมูลา   ดูรายละเอียด
21ทันตา น.  ดูรายละเอียด
22ทับน.  ดูรายละเอียด
23ทับ๘ประการ    ดูรายละเอียด
24ทับกำเดา น.  ดูรายละเอียด
25ทับกุมโทษ น.[ทับกุมโทด] ดูรายละเอียด
123

จำนวนการเข้าใช้งาน ครั้ง