คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1มงคร่อ,มงคล่อ   ดูรายละเอียด
2มดลูกเข้าอู่ น.  ดูรายละเอียด
3มดลูกเคลื่อน น.  ดูรายละเอียด
4มดลูกด่ำ    ดูรายละเอียด
5มดลูกตะแคง    ดูรายละเอียด
6มดลูกลอย    ดูรายละเอียด
7มนุษรูป น.[มะนุดสะรูบ] ดูรายละเอียด
8มหัศรูป น.[มะหัดสะรูบ] ดูรายละเอียด
9มหากำลัง   ดูรายละเอียด
10มหาจักรใหญ่ น.  ดูรายละเอียด
11มหาชุมนุมใหญ่สันนิบาต   ดูรายละเอียด
12มหานิลแท่งทอง น.  ดูรายละเอียด
13มหานิลแท่งทองใหญ่ น.  ดูรายละเอียด
14มหาพิกัดน.  ดูรายละเอียด
15มหาพิกัดสมุฏฐาน น.  ดูรายละเอียด
16มหาสมมิทธิ์ใหญ่ น.[มะหาสมมิด-] ดูรายละเอียด
17มหาสมิทธิ์ใหญ่ [มะหาสะมิด-] ดูรายละเอียด
18มหาสันนิบาต น.  ดูรายละเอียด
19มองคร่อน.  ดูรายละเอียด
20มะกรูดน.  ดูรายละเอียด
21มะก๊อ    ดูรายละเอียด
22มะก่องแก้ว    ดูรายละเอียด
23มะขามน.  ดูรายละเอียด
24มะขามขบ   ดูรายละเอียด
25มะขามป้อมน.  ดูรายละเอียด
1234

จำนวนการเข้าใช้งาน ครั้ง