คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1ลงแดง ก.  ดูรายละเอียด
2ลงฝักน.  ดูรายละเอียด
3ลมกษัย,ลมกระษัย น.  ดูรายละเอียด
4ลมกองละเอียด น.  ดูรายละเอียด
5ลมกองหยาบ น.  ดูรายละเอียด
6ลมกัมมัชวาต,ลมกัมมัชชวาต, ลมกรรมมัชวาตน.[-กำมัดชะวาด] ดูรายละเอียด
7ลมกาฬสิงคลี น.[-กาละสิงคลี, -กานละสิงคลี, -กานสิงคลี] ดูรายละเอียด
8ลมกำเดา น.  ดูรายละเอียด
9ลมกำเนิด   ดูรายละเอียด
10ลมกุมภัณฑ์ น.[-กุมพัน] ดูรายละเอียด
11ลมกุมภัณฑยักษ์น.[-กุมพันทะยัก] ดูรายละเอียด
12ลมเกลี่ยวดำ,ลมเกี่ยวดำ    ดูรายละเอียด
13ลมวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลา,ลมวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาเบื้องสูง   ดูรายละเอียด
14ลมวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ|อัพเลเวลเกมยิงปลาสูง น.  ดูรายละเอียด
15ลมจร น.  ดูรายละเอียด
16ลมจะโปง   ดูรายละเอียด
17ลมจะโปงสะคริวน.  ดูรายละเอียด
18ลมจับโปง   ดูรายละเอียด
19ลมจำปราบ น.  ดูรายละเอียด
20ลมชิวหาสดม,ลมชิวหาสดมภ์น.[-ชิวหาสะดม] ดูรายละเอียด
21ลมซางน.  ดูรายละเอียด
22ลมดูดสะบักน.  ดูรายละเอียด
23ลมตติยาวิโรธน.[-ตะติยาวิโรด] ดูรายละเอียด
24ลมตะกัง   ดูรายละเอียด
25ลมตะคริว,ลมตะคิว น.  ดูรายละเอียด
123456

จำนวนการเข้าใช้งาน ครั้ง